Łukasz Mikłusiak

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (mgr)
posiada państwowe uprawnienia instruktora samoobrony, wspinaczki skałkowej, oraz narciarstwa zjazdowego.
Doświadczenie treningowe:
-sztuki walki od 1996r.m.in. Hapkido, Judo, Ju-Jutsu,  BJJ, Krav-Maga.
Od 2001r. uczestnik wielu ogólnopolskich szkoleń Krav-Maga (prowadzonych przez:  Yigal Arbiv, Stive Moshe, Krzysztofa Sawickiego, Grzegorza Mikłusiaka)
– od  2009r. instruktor żywieckiej sekcji krav-maga,
– od  2013r. instruktor (trener) w  słowackim klubie MMA,
– ratownik górski GOPR
– instruktor kursów do prac wysokościowych
– ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
– miłośnik gór i wyzwań z nimi związanych
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności związanej z turystyką, sportem i rekreacją. Organizator szkoleń specjalistycznych (m.in. dla służb mundurowych): górskich, taktycznych, strzeleckich, kursów ochrony, a także kursów przygotowujących do wyjazdów na misje zagraniczne.