Powstaje nowa grupa treningowa od poziomu „0” w Jarosławiu.

Treningi w ZS im. Jana Pawła II (SP5), ul. Traugutta 15

Informacje i zapisy: tel. 725 279 110, e-mail: kravmagainfo@op.pl.