Seminarium „Dynamiczne kopniecia” poprowadzi Instrukor KMP – Mariusz MIARA.
Rzeszów 4. marca 2017r.